Meeting Minutes

Executive Council

October 3, 2018- MEETING MINUTES

November 7, 2018- MEETING MINUTES

December 5, 2018- MEETING MINUTES

January 9, 2019- NO MEETING

February 6, 2019- MEETING MINUTES

March 6, 2019- MEETING MINUTES

April 3, 2019- MEETING MINUTES

May 8, 2019- MEETING MINUTES

June 2019 - NO MEETING

July 10, 2019 - MEETING MINUTES

August 7, 2019 - MEETING MINUTES

September 4, 2019 - MEETING MINUTES

October 2, 2019 - MEETING MINUTES

November 6, 2019 - MEETING MINUTES

December 4, 2019 - MEETING MINUTES

January 8, 2020 - MEETING MINUTES

February 5, 2020 - MEETING MINUTES

March 11, 2020 - MEETING MINUTES

April 1, 2020 - MEETING MINUTES

May 6, 2020 - MEETING MINUTES

June 3, 2020 - MEETING MINUTES

July 1, 2020 - MEETING MINUTES

August 5, 2020 - MEETING MINUTES

Sept. 2, 2020 - MEETING MINUTES

General Council

October 3, 2018- MEETING MINUTES

November 7, 2018- MEETING MINUTES

December 5, 2018- MEETING MINUTES

January 9, 2019- MEETING MINUTES

February 6, 2019- MEETING MINUTES

March 6, 2019- MEETING MINUTES

April 3, 2019- MEETING MINUTES

May 8, 2019- MEETING MINUTES

June 2019 - NO MEETING

July 10, 2019 - MEETING MINUTES

August 7, 2019 - MEETING MINUTES

September 4, 2019 - MEETING MINUTES

October 2, 2019 - MEETING MINUTES

November 6, 2019 - MEETING MINUTES

December 4, 2019 - MEETING MINUTES

January 8, 2020 - MEETING MINUTES

February 5, 2020 - MEETING MINUTES

March 11, 2020 - MEETING MINUTES

April 2020 - NO MEETING

May 6, 2020 - MEETING MINUTES

June 3, 2020 - MEETING MINUTES

July 1, 2020 - MEETING MINUTES

August 5, 2020 - MEETING MINUTES

Sept. 2, 2020 - MEETING MINUTES